U bevindt zich hier: Carnaval Bunde > Optocht

Optocht

Regels Optocht

Dit jaar zal de optocht op maandag 12-02-2024 vanaf
13.11 uur wederom vertrekken vanaf de altijd rijkelijk versierde
Hemelboomlaan.

Route
De ongewijzigde route is als volgt:
Hemelboomlaan, Kastanjelaan, Lindelaan, Wilgenlaan, Papenweg , Trichterstraat, St.Rochestraat, Vliegenstraat, Pletsstraat, St.Agnesstraat en de ontknoping op St Agnesplein.


Reglement optocht Carnavalsvereniging de Havermennekes Bung
1. Bij iedere wagen of groep dient een leider aanwezig te zijn, die verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken. Deze heeft zich dan ook bij het opgeven voor de optocht met naam en telefoon nummer bekend gemaakt. De bestuurder van een motorvoertuig dient te voldoen aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen. (Leeftijd, rijbewijs, etc.)
2. Alle motorvoertuigen die in de optocht meerijden dienen volgens de regels van de verkeerswet in orde te zijn. Van alle motorvoertuigen dient voor aanvang van de optocht de verzekeringspapieren + APK-keuring getoond te worden.
Wordt verzuimd hieraan, dan ziet de carnavalsvereniging zich genoodzaakt tot uitsluiting van deelname aan de optocht van de betreffende wagen.
3. Vraag Uw verzekeringsagent of het desbetreffende voertuig mee mag in een  optocht, dit geldt zeker voor tractoren en andere landbouwvoertuigen, want deze worden anders gebruikt dan voor landbouwdoeleinden.
4. Voertuigen met een verbrandingsmotor, dus ook een aggregaat, dienen te zijn voorzien van een brandblusser. Ook open vuur en/of BBQ, ondanks aanwezigheid van een brandblusser, is niet toegestaan.
5. Het is de bestuurder van een (motor)voertuig verboden zich onder invloed van alcohol te bevinden. De wettelijke regels die hiervoor gelden zijn zowel voor, tijdens en na de optocht van toepassing. Door de politie van basiseenheid Meerssen is met nadruk gesteld dat op naleving hiervan zal worden gecontroleerd, en indien nodig hiertegen onmiddellijk wordt opgetreden.
Let wel: dit is voor de veiligheid van ons allemaal!
6. Elke wagen of groep ontvangt carnavalsmaandag tussen 12.30 en 14.00 uur een optochtnummer in de Hemelboomlaan. Dit nummer dient zichtbaar gedragen of bevestigd te worden. De wagens kunnen tussen genoemde tijdstippen eventueel door de politie van basiseenheid Meerssen gecontroleerd worden op eventuele gebreken.
7. Controle en begeleiding van de optocht zijn in handen van de optochtcommissie.
De aanwijzingen van deze commissie moeten worden opgevolgd.
8. In de optocht mogen geen hinderlijke zaken zoals b.v.confetti kanon of iets dergelijks worden meegevoerd. Tevens mogen er geen beledigende teksten in de optocht gevoerd worden, en groepen of wagens die iets uitbeelden waardoor iets
of iemand zich beledigd voelt, worden direct uit de optocht verwijderd.
(Dit eventueel in samenwerking met de politie van basiseenheid Meerssen)
9. Geluidsproductie boven 105 dB(A) is volgens de normering van gemeente Meerssen niet toegestaan.
10. Ter beoordeling van de wagens en groepen zal een onafhankelijke jury, een waardering geven. Na afloop van de optocht zal op het St. Agnesplein door CV de
Havermennekes Bung de prijsuitreiking plaatsvinden.
11. Veiligheid publieksevenementen. Tijdens evenementen zal er door organisatie, beveiliging of politie worden opgetreden, tegen personen, die door hun  uitmonstering of gedraging een concrete (be)dreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen ook uitmonsteringen als terrorist of met bomgordels. Daarnaast zal er ook worden opgetreden tegen groepen jongeren die zich provocerend gedragen ten opzichte van andere groepen jongeren of (individuele) vrouwen. Er zal in voorkomende gevallen direct worden opgetreden en door een goed bejegeningsprofiel direct te zorgen voor de-escalatie, waarbij direct de openbare orde zal worden hersteld.
12. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
René Ramakers op telefoonnummer: 06-23538300

 

Programma CV de Havermennekes, seizoen 2023-2024:

       

 

   

Activiteiten:


geen artikelen beschikbaar

 

Sponsoren: