U bevindt zich hier: Carnaval Bunde > APG

APG

Oprichting
De behoefte aan een Auwd Prinse Garde in Bunde is ontstaan doordat de meeste Prinsen na hun regeerperiode in een zogenaamd “zwart gat” vielen en toch op de een of andere manier verbonden wilden blijven met het carnavalsgevoel in het dorp. Er werd al jaren gesproken over de oprichting van een club voor Oud Prinsen maar niemand die in deze wens het voortouw en verantwoordelijkheid wilde nemen. Tijdens het 4 x 11 Jubileumjaar in 2004 van CV de Havermennekes heeft Louis Frissen(Prins Louis I, 1985) het initiatief genomen om zoveel mogelijk Oud Prinsen naar de jubileumreceptie te krijgen. Mede door dit grandioze succes is in december 2005 het besluit genomen om een officiële Auwd Prinse Garde Bung in het leven te roepen. Initiatiefnemers destijds waren enkele Oud Prinsen van “CV De Havermennekes”, onze eigen carnavalsvereniging. Op 14 december 2006 is met medewerking van notaris mr. J.M.J.H Achten te Maastricht de Auwd Prinse Garde Bung officieel opgericht en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Auwd Prinse Garde Bung telt momenteel 28 leden en heeft een vijftal bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit Lou Dolmans ( Voorzitter/President ), Paul Vries ( Secretaris ), Eugene Vroomen ( Penningmeester / Sponsoring ), Peter Damoiseaux ( Vicepresident )  Eric Jeurissen en Konradt Stijns ( werkend bestuurslid )

Leden van de Auwd Prinse Garde Bung zijn;
Ber Ummels (Ber II 1966), Albert Lexis (Albert I 1973), Wim Thielens (Wim I 1976), Huub Goossens (Huub II 1978), Leo Smeets (Leo III 1984), Louis Frissen (Louis I 1985), Ber Lahaye (Ber III 1986), Lucien Lemmens (Lucien I 1988), Jack Loenis (Jack I 1989), Eugene Vroomen (Eugene I 1991/1992), Rene Ramakers (Rene I 1998), Leon Huijnen (Leon I 1999), Bart Besems (Bart I 2000), Peter Damoiseaux (Peter I 2001), Koert Smeets (Koert I 2002), Lou Dolmans (Lou I 2003), Paul Vries (Paul I 2005), Ger Stijns (Ger I 2006), Eric Jongen (Eric I 2007), Eric Jeurissen (Eric II 2008), Davy Luijten (Davy I 2009), Guido Mullenders (Guido I 2010), Mark Verheezen (Mark I 2011), Ed Goessens (Ed I 2012), Remco Vertommen (Remco II 2013), Konradt Stijns (Konradt I 2014), Toon van Etten ( Toon I 2015), Stan Schrouff (Stan I 2016), Ron Yerna (Ron III 2017) en Martin Emmer ( Martin I 2018)
 

Doelstelling
De doelstellingen van de Auwd Prinse Garde Bung zijn vrij eenvoudig weer te geven: inzet om het carnaval in Bunde levend te houden, waar mogelijk alle  carnavalsactiviteiten te ondersteunen en bij te wonen en eventueel te helpen met de organisatie en uitvoering hiervan. In de afgelopen korte periode die de Auwd Prinse Garde bestaat mogen we dit als ruimschoots geslaagd benoemen. De Auwd Prinse Garde is op alle officiële gelegenheden van de andere Bundese carnavalsverenigingen te gast geweest, namelijk de Prinsenproclamaties, de Prinsenrecepties van CV de Havermennekes en SJC de Haverzekskes, de Seniorenzittingen en Carnavalsmiddagen in Bejaardencentrum De Wilgenhof, de Sleuteloverdrachten en het Zak- en Avermenneke oplaten. De laatste jaren draagt de Auwd Prinse Garde Bung actief bij in de voorbereidingen en voordrachten tijdens de jaarlijkse Carnavalsmis en Sleuteloverdracht.
In het kader van het 5-jarig bestaan in 2010 presenteerden de Auwd Prinse Garde van Bung op vrijdag 8 januari 2010 hun eerste Auwd Prinse Zitting. Kosten nog moeite werden gespaard om er, in een uitverkochte Auw Kèrk voor ruim 400 gasten, een schitterende avond van te maken.

Uitstraling
Om als eenheid naar buiten te treden is gekozen voor het dragen van een zwart kostuum met vlinderstrik en witte sjaal , voorzien van het speciaal ontworpen kleurrijk verenigingslogo door onze grafische vormgever Erwin Augustin van ERWIN IMAGEDESIGN. De aanschaf van sjaals kon worden gerealiseerd door steun van ABN Amro, Amerikaanse Hal Bunde, Sportex Heerlen en GVV BV Echt. Tevens is een universele Prinsenmedaille voor alle leden van de Garde ontworpen. Het betreft een grote borstplaat waarop het logo in 2/3D reliëf is gegoten, tevens staat hierop het gemeentewapen van Bunde in kleur afgebeeld. De borstplaat wordt gecomplementeerd met een naamplaat van de prins en zijn regeerperiode. Zowel de borstplaat, de naamplaat en 4- delige schakelketting met afslagen zijn uitgevoerd in oud goud. In november 2007 is tijdens de Prinsenproclamatie en toetreding van Eric I tot de Auwd Prinse Garde het Auwd Prinselijk Vaandel gepresenteerd. Hiermee geeft de Auwd Garde extra cachet als Garde naar de Bundese gemeenschap. In januari 2010 heeft de Auwd Prinse Garde een eigen ceremoniesymboliek aangeboden gekregen, te gebruiken door de ceremoniemeester APG bij officiële presentaties en gelegenheden van de Auwd Garde.


Broche voor de Auwd Prinsessen APG Bung
Ook alle Auwd Prinsessen zijn sinds 2013 in bezit van een eigen broche. In feb 2013 werden de partners van onze Auwd Prinse blij en zeer verrast met de presentatie en overhandiging door onze voorzitter van een eigen ontworpen oud zilverkleurige broche. Dank is verschuldigd aan Sandra, Miranda, Monique, Annie, Jose en Gea voor hun bijdrage in het ontwerp en keuze. Een compliment aan Hein Fischer van Sportex Medailles uit Heerlen voor de levering. Grote dank gaat uit naar Aannemersbedrijf Leon Huijnen uit Geulle voor financiële ondersteuning voor deze unieke aanbesteding.

foto 1
Prinsenpalies Auwd Prinse Garde Bung
Logo kaffee Regina
Confetti-kanon Auwd Prinse Garde
Naast het in stelling brengen van de Haverzak door het Eregilde van de Zakoplaotersj bij de jaarlijks terugkerende opening van de Carnaval op het St.Agnesplein in Bunde werd in 2012 het idee geboren om deze traditie te vergezellen met enkele imposante kleurrijke scheuten van confetti-slingers middels een eigen ontworpen ouderwets “confetti ” -kanon. Door het enthousiasme van o.a. Auwd Prinse Huub Goossens, Wim Thielens en Lucien Lemmens en medewerking van Timmerbedrijf Fred Gilissen Maastricht en Aannemersbedrijf Jos Timmermans Bunde werd dit kroonjuweel in 2014 aangeboden aan de Auwd Prinse Garde Bung.

Sponsoren APG Bung
Door sponsoring zijn mogelijkheden geboden dat de Auwd Prinse Garde Bung zich kan profileren en daardoor presenteren met een eigen identiteit aan de gemeenschap. Sponsoren van de Auwd Prinse Garde Bung zijn o.a.

Topsponsor

DOLMANS Landscaping Group

Hoofdsponsoren:

Kreuze Telecom       
Vithebo Holding Maastricht            
Auto Service Meerssen
Zuidlease                  
GGV Makelaardij Verzekeringen Hypotheken Echt                                 
Fortas Beveiliging    
Dolmans Service Schilderwerken    
Themu Riooltechniek Beek

Sponsoren:

Zalencentrum de Auw Kèrk Bunde                    
Mosae Group Travel
Sanne’s Home
Flowers Bunde                                     
Achten van Gent Notarissen
Scholten Taxaties Maastricht                                           
Erwin IMAGEDESIGN Bunde
Rij-angstbegeleiding / Autorijschool Augustin Bunde       
Brand Bier Limburg
Schadenet Beckers Echt                                                      
Tripels Advocaten Maastricht
Open View Consultancy Bunde                                         
Marlstone Events Entertainment
Aannemersbedrijf Jos Timmermans Bunde                        
Jorison Parketvloeren Bunde
Albert Heijn Dijkstra Bunde                                               
Café Regina Bunde
Rob Felix Glas Maastricht                                                  
Hadeco
Hefgra Opleidingen                                                            
Café de Haverput Bunde

Begunstigers: Ramakers Motoren Revisie Bunde, Aannemersbedrijf Leon Huijnen Geulle, Sportex Medailles Heerlen, Parketservice Jeurissen Bunde, Timmerbedrijf Frenk Gilissen Maastricht, Toeti Froeti Shop Bunde, Schildersbedrijf Miranda Jeurissen Bunde

Secretariaat- verenigingsgegevens APG Bung
Auwd Prinse Garde Bung
p/a Vliegenstraat 16 6241 CH Bunde
Telefoon;+31433640751/ +31 652318067
e-mailadres; apgbung@outlook.com
KvK nr. 14092266 Bankrelatie: ABN Amro IBANnr. NL55ABNA0977771113

Overige data CV De Havermennekes Bunde

31-03-2019 Háwf Vaste Buutematinee

 

Activiteiten:


geen artikelen beschikbaar

 

 

Sponsoren: